Kancelaria urbanistyczna

Skuteczny sposób
na zwiększenie wartości
Twojej nieruchomości

Łączymy kompetencje pracowni urbanistycznej oraz biura obrotu nieruchomościami. Gwarantujemy kompleksową obsługę w zakresie planowania przestrzennego, doradztwa inwestycyjnego i nieruchomości.

Sprawdź jak to działa!

Dlaczego my?

18
Lat doświadczenia na rynku
13,5K
Decyzji o warunkach zabudowy
330
Planów miejscowych
255
Procedur administracyjnych
240
Koncepcji urbanistycznych

Jak zwiększyć wartość Twojej nieruchomości?

Zbadaj
możliwości

Zacznij od analizy. 95% naszych Klientów nie jest świadoma możliwości inwestycyjnych nieruchomości. Pomożemy Tobie określić potencjał i ograniczenia.

Zaprojektuj
 

Zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną, sprawdź możliwe warianty zagospodarowania. Opracujemy dla Ciebie koncepcję zagospodarowania nieruchomości, zwizualizujemy ją i wyliczymy wskaźniki ekonomiczne.

Uzyskaj warunki
zabudowy

Uzyskamy w Twoim imieniu decyzję o warunkach zabudowy. Zanim kupisz lub sprzedasz nieruchomość, przekonaj się, co można wybudować w interesującej Cię lokalizacji.

Zleć procedury
administracyjne

Postaramy się dla Ciebie o wszystkie wymagane opinie, decyzje czy uzgodnienia. Powierzając nam prowadzenie procedur administracyjnych zaoszczędzisz czas i energię.

Zamów plan
miejscowy

Sporządzimy dla Ciebie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przekształcimy teren i określimy najlepsze parametry zabudowy dla Twojej, przyszłej inwestycji.

Sprzedaj lub kup
nieruchomość

Obsłużymy cały proces sprzedaży lub zakupu nieruchomości. Zbadamy stan prawny. Zwiększymy wartość nieruchomości poprzez uzyskanie decyzji, projekty zagospodarowania i wizualizacje.

Lista naszych ofert

Skonsultuj swój projekt za darmo

Nieważne czy jesteś małym
czy dużym inwestorem! Nasze realizacje

Przekształcenie działki rolnej

Inwestor: Osoba fizyczna

„Do Kancelarii Urbanistycznej przyszedł Klient po bezpłatną konsultację. Dowiedzieć się, czy może przekształcić działkę rolną, którą kupił kilka lat temu. Przeanalizowaliśmy możliwe sposoby zmiany przeznaczenia terenu na budowlany. Okazało się, że w sąsiedztwie tej działki występuje zabudowa jednorodzinna, która może być podstawą do określenia decyzji o warunkach zabudowy. Zaproponowaliśmy plan działania. Przygotowaliśmy koncepcję zagospodarowania terenu, skompletowaliśmy wymagane opinie i uzgodnienia. Kompleksowo poprowadziliśmy procedurę uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Z jednej działki rolnej uzyskaliśmy 12 działek budowlanych.”

Innowacyjny zakład farmaceutyczny

Inwestor: Prywatny / Firma farmaceutyczna

„Klient z branży farmaceutycznej zamierzał kupić nieruchomość pod budowę nowej fabryki. Zlecił analizę, pytając, czy we wskazanej lokalizacji będzie mógł zrealizować określone zamierzenie inwestycyjne. Analiza obejmowała szerokie spektrum zagadnień: analizę dokumentów planistycznych, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ksiąg wieczystych, w szczególności obciążeń służebnościami, analizę sąsiedztwa i dostępności komunikacyjnej oraz wstępną koncepcję zagospodarowania terenu z wyliczeniem bilansów i wskaźników urbanistycznych. Opracowanie było podstawą podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie nieruchomości.”

Nowoczesne osiedle
mieszkaniowe

Prywatny / Deweloper mieszkaniowy

„Otrzymaliśmy zlecenie stworzenia koncepcji zabudowy wielorodzinnej, na obszarze czterech hektarów, w podpoznańskiej gminie. Założenia projektowe osiedla oparto o zasadę – tu mieszkam, pracuję i wypoczywam. Określono, że konstrukcja funkcjonalno-przestrzenna założenia winna być oparta o przestrzeń publiczną, obudowaną usługami i miejscami pracy, a funkcja mieszkaniowa uzupełniona o przestrzeń rekreacyjną. Koszty wydzielenia i zagospodarowania placu miały zostać zrekompensowane zwartą zabudową wokół niego. Handel i drobne usługi, kameralne kino, gastronomia, biura i mieszkania miały zapewnić wielu użytkowników. Umożliwić rozwój inicjatyw lokalnych, integrację społeczną oraz ograniczenie konieczności przemieszczania się samochodem. Koncepcja urbanistyczna stała się podstawą do sporządzenie przez gminę planu miejscowego dla tego terenu.”

Inwestycja na prywatnej działce rolnej

Inwestor: Prywatny / Osoba fizyczna

„Klientka zwróciła się do Kancelarii z prośbą o pomoc w sprzedaży działki rolnej, o powierzchni około 2 ha. Uzyskaliśmy dla tej działki decyzję o warunkach zabudowy, na budowę kilkunastu budynków jednorodzinnych. Decyzja umożliwiła podział terenu na kilkanaście działek oraz ich sprzedaż jednym aktem notarialnym kilku nabywcom. Obsłużyliśmy transakcję kompleksowo, uzyskując i koordynując kolejno wszystkie wymagane decyzje administracyjne.”

Farma
fotowoltaiczna

Inwestor: Prywatny / Firma energetyczna

„Dla Klienta z branży energii odnawialnej przeprowadziliśmy kompleksowe procedury planistyczne: zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a następnie zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod farmę fotowoltaiczną. Zlecenie obejmowało przygotowanie wymaganych projektów, dokumentów oraz czynny udział w procedurze sporządzania studium i planu.”

Pomysł
na nieruchomość

Inwestor: Osoba fizyczna

„Klient, który odziedziczył nieruchomość, zlecił Kancelarii określenie możliwości jej zbycia lub wykorzystania. Po przeprowadzeniu analizy możliwości inwestycyjnych oraz zbadaniu sąsiedztwa, wytypowaliśmy najkorzystniejsze możliwe przeznaczenie. Przeprowadziliśmy procedurę uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na zespół budynków wielorodzinnych, zwiększając wartość nieruchomości i umożliwiając efektywne wprowadzenie jej do obrotu.”

Uchwała krajobrazowa

Inwestor: Urząd gminy

„Otrzymaliśmy zlecenie na przygotowanie uchwały krajobrazowej dla jednej z gmin. Przeprowadziliśmy kompleksową inwentaryzację urządzeń reklamowych na terenie całej gminy. Zbudowaliśmy bazę danych, zawierającą parametry i lokalizację urządzeń reklamowych. Wnioski z inwentaryzacji posłużyły do określenia istotnych problemów i sposobów jak im zaradzić. Projekt uchwały został przyjęty przez radę gminy. Stanowi pierwszy w Wielkopolsce, obowiązujący dokument o tym charakterze.”

Postępowanie odwoławcze

Inwestor: Kancelaria prawna

„Zgłosiła się do nas kancelaria prawna prowadząca postępowanie odwoławcze przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w sprawie odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy. Poproszono nas o wsparcie merytoryczne, w szczególności o przygotowanie niezależnej analizy urbanistycznej. Analiza wykazała, że organ pierwszej instancji błędnie uznał, iż brak jest podstaw do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Postępowanie zakończyło się uchyleniem decyzji odmownej i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia.”

Skonsultuj swój projekt za darmo

Nasz zespół jest
do Twojej dyspozycji

Filip Koczorowski

Prezes Zarządu
+48 504 165 582

Łukasz Bartoszewski

Kierownik Działu Urbanistycznego
+48 516 901 024

Agata Pertek

Kierownik Działu Nieruchomości
+48 516 322 077

Piotr Pertek

Kierownik Projektu
+48 504 140 046

Jolanta Świetlik

Koordynator Biura
+48 61 624 22 00

Tomasz Wielec

Projektant
+48 61 624 22 00

Małgorzata Kacprzak

Projektant
+48 61 624 22 00

Paweł Król

Projektant
+48 61 624 22 00

Zuzanna Waligórska

Asystent Projektanta
+48 61 624 22 00

Michalina Szeliga

Partner KU
+48 61 624 22 00
+48 61 624 22 00

Zapraszamy do kontaktu

Czekamy na Twój telefon – zadzwoń

61 624 22 00

lub wypełnij poniższy formularz

NASI PARTNERZY

Kancelarie
prawne i notarialne
Rzeczoznawcy
majątkowi
Architekci
i projektanci branżowi
Generalni
wykonawcy
Geodeci, geolodzy
i specjaliści środowiskowi
Pośrednicy
nieruchomości

W naszej siedzibie mogą Państwo skorzystać z usług ekspertów.

Innowacyjny zakład farmaceutyczny

Inwestor: Firma farmaceutyczna

Klient z branży farmaceutycznej zamierzał kupić nieruchomość pod budowę nowej fabryki. Zlecił analizę, pytając, czy we wskazanej lokalizacji będzie mógł zrealizować określone zamierzenie inwestycyjne. Analiza obejmowała szerokie spektrum zagadnień: analizę dokumentów planistycznych, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ksiąg wieczystych, w szczególności obciążeń służebnościami. Analizę sąsiedztwa i dostępności komunikacyjnej oraz wstępną koncepcję zagospodarowania terenu z wyliczeniem bilansów i wskaźników urbanistycznych. Opracowanie było podstawą podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie nieruchomości.

Nowoczesne osiedle mieszkaniowe

Inwestor: Deweloper mieszkaniowy

Kancelaria Urbanistyczna otrzymała zlecenie stworzenia koncepcji zabudowy wielorodzinnej na obszarze czterech hektarów w podpoznańskiej gminie. Założenia projektowe osiedla oparto o zasadę – tu mieszkam, pracuję i wypoczywam. Określono, że konstrukcja funkcjonalno-przestrzenna założenia winna być oparta o przestrzeń publiczną obudowaną usługami i miejscami pracy, a funkcja mieszkaniowa uzupełniona o przestrzeń rekreacyjną. Koszty wydzielenia i zagospodarowania placu miały zostać zrekompensowane zwartą zabudową wokół niego. Handel i drobne usługi, kameralne kino, gastronomia, biura i mieszkania miały zapewnić wielu użytkowników, rozwój inicjatyw lokalnych, integrację społeczną oraz ograniczenie konieczności przemieszczania się samochodem. Koncepcja urbanistyczna stała się podstawą do sporządzenie przez gminę planu miejscowego dla tego terenu.

Inwestycja na prywatnej działce rolnej

Inwestor: Osoba fizyczna

Klientka zwróciła się do Kancelarii z prośbą o pomoc w sprzedaży działki rolnej o powierzchni około 2 ha. Uzyskaliśmy dla tej działki decyzję o warunkach zabudowy na budowę kilkunastu budynków jednorodzinnych. Decyzja umożliwiła podział terenu na kilkanaście działek oraz ich sprzedaż jednym aktem notarialnym kilku nabywcom. Obsłużyliśmy transakcję kompleksowo, uzyskując i koordynując kolejno wszystkie wymagane decyzje administracyjne.

Farma fotowoltaiczna

Inwestor: Firma energetyczna

Dla Klienta z branży energii odnawialnej przeprowadziliśmy kompleksowe procedury planistyczne: zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy a następnie zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod farmę fotowoltaiczną. Zlecenie obejmowało przygotowanie wymaganych projektów, dokumentów oraz czynny udział w procedurze sporządzania studium i planu.

Pomysł na nieruchomość

Inwestor: Prywatny / Osoba fizyczna

Klient, który odziedziczył nieruchomość, zlecił Kancelarii określenie możliwości zbycia lub wykorzystania nieruchomości. Po przeprowadzeniu analizy możliwości inwestycyjnych oraz zbadaniu sąsiedztwa, wytypowaliśmy jej najkorzystniejsze możliwe przeznaczenie. Przeprowadziliśmy procedurę uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na zespół budynków wielorodzinnych zwiększając wartość nieruchomości i umożliwiając efektywne wprowadzenie jej do obrotu.